บริหารสินทรัพย์ โดย ซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินมาบริหาร

A021
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
บริษัท บริหารสินทรัพท์ ทุนไท เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินงานทางด้านบริหารสินทรัพย์ เช่น ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร รับจ้างตามหนี้ รับจ้างบริหารหนี้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top