บริษัท ทุนไท เซอร์วิส จำกัด


เป็นบริษัทในเครือทุนไท แคปปิตอล ทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
เพื่อดำเนินงานด้าน International trading นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ สินค้าหลากหลายประเภท และมีบริการอื่นๆ
เช่นบริการทางด้านกฎหมาย เช่น การจัดทำสัญญาธุรกิจ การบริหารหนี้ตามกฎหมาย เป็นต้น, การประเมินราคาทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนการค้า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
และตัวแทนรับจัดหาสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

It is a subsidiary of Tuntai Capital with registered capital of 27 million baht (fully paid). Established on 24 June 2021.
To operate International trading Import and export international products. Various types of products and have other services, such as legal services such as business contracts legal debt management, etc., Asset valuation Real estate, commercial agents, real estate brokers and agent for procurement of goods for export to foreign countries.

 

บริการของเรา


ส่งออกนำ-เข้าเนื้อสัตว์ เนื้อหมู เ...

ส่งออกนำ-เข้าเนื้อสัตว์ เนื้อหมู เนื้อปลา กุ้ง แช่แข็ง Export-Import of Animal Products such as pork, fish, shrimp, and frozen products.

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป...

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆ Export-Import of processed fruit products.

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม...

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ Export-Import of alcoholic and non-alcoholic beverages.

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ...

ส่งออก-นำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพรแปรรูปต่างๆ Export-Import of dietary supplements and various processed herbs.

ส่งออก-นำเข้าเครื่องสำอางค์ ผลิตภั...

ส่งออก-นำเข้าเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ Export-Import of cosmetics and beauty products.

รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย Company registration Service in Thailand

รับจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ

รับจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ Company registration in foreign countries

รับปรึกษาการค้าการลงทุนการทำธุรกิจ...

รับปรึกษาการค้าการลงทุนการทำธุรกิจในประเทศจีน รับจดจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน จดตราสินค้าสินค้าเพื่อส่งออกไปประเทศจีน เป็นต้น Offers consultation for t...

รับตามหนี้ บริหารหนี้ ตามประมวลกฎห...

บริษัท ทุนไท เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินงานทางด้านบริหารสินทรัพย์เช่น ซื้อหนี้จา...

บริการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โ...

บริษัท ทุนไท เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินงานทางด้านบริหารสินทรัพย์ เช่น ซื้อหนี้จ...

ข่าวสารเว็บไซต์

รวมข่าวออนไลน์ เรื่องอัพเดทล่าสุดที่เราเก็บมาฝาก

รีวิวจากลูกค้า Tuntai Service Company Limited


ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ

ติดต่อเรา


เลขที่ 313-315 ปากซอยถนนพหลโยธิน 63/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-1167770,095-6091310


Scroll to Top