บริการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย ทีมงานมืออาชีพ

บริการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย ทีมงานมืออาชีพ
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
บริษัท ทุนไท เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินงานทางด้านบริหารสินทรัพย์ เช่น ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร รับจ้างตามหนี้ รับจ้างบริหารหนี้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

Tuntai Service Company Limited, registered capital of 27 million baht (fully paid), was established on June 24, 2021 to operate in the field of asset management.
For example, buying debt from financial institutions to manage hired by debt Debt Management Including investing in assets such as real estate and digital assets, etc.

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top